Specifikace vstupních dat

Formát

Textový soubor CSV (hodnoty oddělené středníkem, kódování UTF-8, escapovací znak “)

Struktura

Z důvodů zpětné kompatibility i variablity vstupů mohou mít sloupce různé názvy (viz sloupec Alternativní názvy v následujících tabulkách). Zároveň také nezáleží na pořadí sloupců. Sloupce, které jsou označené jako nepovinné jsou nepovinné pro úspěšné vykonání importu, samozřejmě ale bude mít jejich nevyplnění, tam kde je to příslušné, negativní dopad na kvalitu vizualizace (čím méně toho vyplníte, tím méně toho uživatelé uvidí). Pole date, counterpartyId, counterpartyName a description aplikace zpracovává pouze v případě, že se jedná o faktury (tedy pokud type = KDF nebo KOF).

Datový soubor

NázevTypPovinné?Popis
typetextAnoTyp záznamu. ROZ = upravený rozpočet, KDF = došlá faktura, KOF = odešlá faktura, jiné nebo prázdné = ostatní záznamy
paragraphčísloAnoRozpočtový paragraf
itemčísloAnoRozpočtová položka
eventčísloNeČíslo akce dle číselníku
unitčísloNeČíslo jednotky dle číselníku
amountčástkaAnoČástka v Kč. Pro příjmy: má dáti - dal; pro výdaje: dal - má dáti
datedatum ve formátu ISO 8601 (YYYY-MM-DD)NeDatum, pouze u faktur
counterpartyIdtextNeIČO protistrany, pouze u faktur
counterpartyNametextNeJméno protistrany, pouze u faktur
descriptiontextNePopis faktury, pouze u faktur

Číselník akcí

PoleTypPovinné?Popis
srcIdtextAnoČíslo akce
nametextAnoNázev akce
descriptiontextNePopis akce, co a proč bylo nakupováno atd.

Vzorová data

Zde uvádíme několik účetních záznamů v požadované struktuře. Pokud Vás zajímá, jak tato vzorová data CityVizor vizualizuje, zkopírujte je a nahrajte v požadovaném formátu do cityvizor.cz/demo. Zde si také můžete vyzkoušet, jak by vypadala aplikace s daty Vaší obce, aniž byste odesílali data na náš server.

Vzorový datový soubor

type paragraph item event unit amount date counterpartyId counterpartyName description
ROZ 0 1111 120000
ROZ 5512 5169 1 66000
ROZ 2212 5139 2 1 85000
KDF 2212 5139 2 20000 2017-01-05 12345678 Jiří Novák Uhrada za smluvené služby
KDF 2212 5139 2 40000 2017-02-01 22345678 Doprava a.s. Uhrada za leden
KDF 2212 5139 2 20000 2017-03-01 22345678 Doprava a.s. Uhrada za unor
5512 5169 1 50000
0 1111 95000
POK 0 1340 3 520 2017-01-08
3612 2132 126 25000
KOF 3612 2132 126 30000 2017-09-29 32345678 ABC Group, a.s. Pronájem prostor právnické osobě – září
KDF 3612 5152 126 11000 2017-01-11 42345678 RWE Byty - dodávka tep. energie
ROZ 3612 5152 126 60000
ROZ 3612 2132 126 70000

Vzorový číselník akcí

srcId name
1 Hasičská zbrojnice
2 Zimní údržba (ORG)
3 Svoz komunálního odpadu
126 Bytové hospodářství

Zpracování dat aplikací

CityVizor si neklade za cíl data nijak upravovat kromě zpracování za cílem vizualizace. Z dat tedy nebudou odstraněny osobní údaje v popisech faktur, nebudou skryty vnitřní přesuny ani nebude nijak zasahováno do způsobu vedení rozpočtu obce. Některé změny jsou ale v rámci zpracování nutné a jejich soupis najdete níže.

Sečtení duplikovaných záznamů

Pokud je ve zdrojových datech dva či více takových záznamů, které mají stejnou položku, paragraf i akci, budou částky u těchto záznamů sečteny a brány jako jeden záznam. Díky tomuto není zpravidla problém s účetními záznamy se zápornou částkou (vratky, opravy apod.), protože jsou sečteny s příslušnými kladnými záznamy. Toto neplatí pro vizualizaci faktur, které budou zobrazeny tak, jak byly ve zdrojových datech.

Vynechání nulových záznamů

Záznamy, jejichž částka se rovná nule, nebudou ve vizualizaci zobrazeny.

Dělení faktur

Faktury, které jsou rozdělené do více rozpočtových položek, akcí či paragrafů budou vyzobrazeny tolikrát, v kolika těchto kombinacích budou zařazeny, tj. tak, jak jsou ve vstupních datech. Do budoucna uvažujeme o slučování těchto faktur do jedné, což by ale zvýšilo náročnost importu a vyžadovalo pole čísla faktury.