Proč právě CityVizor?

Aplikace CityVizor umožňuje uživatelsky přívětivou formou zobrazovat hospodaření obce. Přehledným, i pro laika srozumitelným způsobem, poskytuje informace o jednotlivých položkách rozpočtu obce a jeho průběžném plnění. Prostřednictvím jednoduchých grafů a tabulek umožňuje i běžnému občanovi seznámit se nejen se strukturou plánovaných výdajů a příjmů, tedy schváleným rozpočtem obce pro daný rok, ale i se skutečným průběžným plněním jednotlivých položek. Aplikace znázorňuje i vývoj rozpočtů obce v minulých letech, je tedy vidět i vývoj hospodaření obce v čase a je možné si zobrazit i historická data.

Výjimečnost CityVizoru spočívá také v tom, že preferuje třídění výdajů a příjmů podle konkrétních investičních akcí, takže vidíte, za co konkrétně a komu byly prostředky vyplaceny. Navíc sdružuje na jednom místě informace o rozpočtu obce, jeho průběžném plnění a informace z úřední desky obce (edesky) a z Registru smluv.

Postupným rozklinkáváním jednotlivých položek příjmů a výdajů obce zpřístupňuje Cityvizor informace až do detailu jednotlivých faktur.

Konkrétně, například u výdajů, umožňuje CityVizor pohled nejen na přehled jednotlivých druhů výdajů, ale také přímo na konkrétní akce, se kterými dané výdaje souvisí. Nabízí také možnost náhledu na detail dané akce, kde je k dispozici kompletní informace o financování dané akce (příjmech i výdajích). Hlavně je zde seznam všech dodavatelů, kteří se na dané akci podíleli a následně i seznam všech faktur, které jim byly v souvislosti s danou akcí proplaceny, dále je zde také pohled na financování dané akce v minulých letech. Podobný princip funguje také u příjmů.

CityVizor také umožňuje náhled přímo na faktury, které byly obcí proplaceny v konkrétním měsíci vybraného roku. Tzn. pokud někoho zajímá, komu tento rok jeho obec vyplatila kolik peněz, nemusí otrocky rozklikávat každou položku výdajů a může se podívat na faktury přímo, aniž by musel hádat, o jaký druh výdajů by se mohlo jednat.

CityVizor tedy nabízí všechny důležité informace na jednou místě. Obec, která chce být vůči občanům transparentní, pak již nemusí řešit zveřejňování schválených rozpočtů nebo faktur na svém webu. Takto zveřejněným informacím totiž naprosto chybí jakákoliv vzájemná souvislost, tudíž jejich informační schopnost je minimální.

Cílem transparentní obce přece nemá být jen mít vše veřejné, ale zveřejňovat informace ideálně takovým způsobem, který zajistí zachování souvislostí a srozumitelnost pro co nejširší veřejnost.

Jednou z dalších výhod této aplikace je (pokud se obec připojí prostřednictvím instance www.cityvizor.cz, kterou provozuje nezisková organizace Otevřená města), že zde najdete informace o všech obcích, kteří v aplikaci svá data zveřejňují.